Jak skutecznie rozwijać umiejętności lidera i osiągnąć sukces w karierze?

Rozpoznanie swojego stylu przywództwa Samowiedza i samoocena Samowiedza jest kluczową umiejętnością lidera. Polega na świadomości własnych umiejętności, wartości i celów. Samaocena natomiast pozwala ocenić swoje mocne i słabe strony. Rozwijając te umiejętności, lider zdobywa wiedzę o sobie i może lepiej zarządzać sobą i innymi. Analiza […]